เมล็ดเหล่านี้ถูกนำมาจากสเปน ฉันพยายามปลูกต้นกล้าเป็นเวลาสองปี ม่วงไม่ได้เพิ่มขึ้นทุก Tuya ได้เพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่ได้อาศัยอยู่กับที่ดินในพื้นดิน และโรงงานแห่งที่สามในภาพไม่สามารถระบุในรูปลักษณ์บนภาพตัดสินใจว่ามันเป็นต้นสนชนิดหนึ่ง อาจจะผิดพลาดหน่อเหล่านี้รีบพินาศ อายุการเก็บรักษาของเมล็ดจะหมดอายุในฤดูใบไม้ผลินี้ฉันต้องการปลูกต้นไม้เหล่านี้ ฉันทำอะไรผิด? ช่วยกรุณาแนะนำและคำแนะนำขอขอบคุณ