พืชมีความตระหนักถึงสภาพของดินมากขึ้น เราได้พูดถึงวิธีการด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาเป็นไปได้ที่จะกำหนดปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร (รวมทั้งสิ่งที่ว่า) สารในเตียงของเรา; เรียนรู้วิธีการตรวจสอบความเป็นกรดของดินตามพืชป่าที่กำลังเติบโต วันนี้เรามีหัวข้อที่สำคัญพอ ๆ กัน - วิธีการกำหนดชนิดของระบบการปกครองของน้ำบนบกด้วยความช่วยเหลือของพืช สิ่งสำคัญคือต้องปลูกให้มากว่าหิมะละลายในดินสามารถเก็บฝนได้บ่อยแค่ไหนในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิที่ความชื้นจะดูดซึมเข้าสู่รากได้ ไม่มีน้ำให้พวกเขาในความสุข ทุกคนคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่อง "ลุ่มน้ำดอน"