หมอกหรือ bisernik - สวยงามเป็นพิเศษพืชบึกบึนตกแต่งที่จะเพิ่มความสามัคคีและความงามพิเศษในการออกแบบของพื้นที่ชานเมืองใด ๆ Tamarix ไม่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในโซนกลางและมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของกว้าง (อย่างน้อย - ต้นไม้) พุ่มไม้กระจายความสูง 2.5-3 เมตรหรือมากกว่าที่มีสาขากับอายุลดลงไปที่พื้น Tamarix