เราจะระบุในครั้งเดียว - วิธีนี้ปลูกพืชเฉพาะกับระบบรากปิด (ต่อ ZKS) ข้อยกเว้นคือถ้าคุณทราบขนาดของระบบรากของพืชที่กำลังเติบโตและคุณจะสามารถสกัดพืชที่มีปริมาตรของดินเพื่อให้รากยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ ในหลักการ - บางทีในทางปฏิบัติ - เป็นเรื่องลำบากและไม่ได้ผลเสมอไป ความต้องการในการถ่ายเทคืออะไร ในสวนสวนดอกไม้และเตียง (และใครมี