ทิวลิปของสวนระดับ Triumph จะถูกอนุมานในช่วงต้นของ XX โดยการข้ามเกรดของชั้นเรียนของ Darwin's hybrids และ Simple Early พวกเขาเป็นที่นิยมมากในฐานะผู้เพาะปลูกดอกไม้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ทำงานร่วมกับพวกเขาและผู้อยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนผู้ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างประสบความสำเร็จในแผนการของตนเองมาหลายปีไม่ใช่แค่คนเดียว Tulips Triumph ยังคงภูมิใจต่อขบวนเคร่งขรึมของพวกเขาวันนี้พวกเขาเป็นชนชั้นสวนที่เป็นตัวแทนมากที่สุด: