ยินดีต้อนรับ! ในที่สุดผมได้ไปรายงานเรื่องการสร้างเรือนกระจกโดยนักปฐพีวิทยาชาวไซบีเรีย รวบรวม 2 วันการติดตั้งที่สามเกี่ยวข้อง ในกระบวนการของการชุมนุมมีปัญหาหลายอย่าง แต่เกี่ยวกับทุกอย่างเพื่อ ... ดังนั้นเรามี 2 กล่อง: ในครั้งแรก - รายละเอียดของเรือนกระจกในที่สอง