Beetroot Detroit บีทรูท "ดีทรอยต์" แม้จะมีชื่อ "Nenashen", beet อาจจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของฉันเป็นเวลานาน บีทรูทนี้อร่อยและหวานเป็นพิเศษ มันเติบโตได้เป็นอย่างดีและเป็นพืชที่ยอดเยี่ยม ฉันอยากจะเขียนว่า "อิจฉาเพื่อนบ้านของฉัน" แต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ ...