บ้านของฉันคือป้อมปราการของฉัน! การแสดงออกที่ยอดเยี่ยมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยใน "เดชาของฉันคือปราสาทของฉัน" และอย่างที่คุณรู้ว่าป้อมปราการใดต้องการรั้วและประตูที่แข็งแกร่งซึ่งถือว่าเป็น "ใบหน้า" ของไซต์อย่างถูกต้อง คนใช้คนแบบดั้งเดิมที่เปิดด้วยตนเอง แต่มีคนแนะนำอย่างแข็งขันอัตโนมัติในชีวิตชานเมือง ประตูอัตโนมัติ เนื่องจากความจริงที่ว่าจำนวนหลังกำลังเพิ่มขึ้นวัสดุนี้จะทุ่มเทให้กับประตูอัตโนมัติ เราจะพิจารณาหลักการของการทำงานประเภทของพวกเขา pluses ที่เห็นได้ชัดและ minuses