ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ของพริกไทยพุ่มคม "Drakosha F1" (ชุด "สี่ปี") หว่านต้นกล้าเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และดำน้ำพร้อมกับพริกหวานสองสามสัปดาห์หลังจากการหว่าน ตอนนี้ "Draco" เติบโตขึ้นในหม้อที่มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ "Terra Vita" ตั้งอยู่ที่หน้าต่างแดดใต้ ความสูงของพืชมีขนาดไม่เกิน 45