ชีวิตสะดวกสบายในบ้านในชนบทที่ทันสมัยถือว่ามีเครือข่ายโครงสร้างทางวิศวกรรมและการสื่อสารทั้งหมด ส่วนใหญ่ (ถังบำบัดน้ำเสียท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำพายุกระเพื่อมหีบดื่มน้ำและก๊าช) อยู่ใต้ดินและเมื่องานก่อสร้างและปรับปรุงบนเว็บไซต์ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอะไร แต่ hatchways การสื่อสารทางวิศวกรรมไม่ได้ทรยศต่อการปรากฏตัวของพวกเขา นอกเหนือจากช่องฟัก คำถามเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถซ่อนกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสของฝาจุกหีบช่องระบายน้ำหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ดีมาก แต่จำเป็นมาก ๆ