Tomato VOYAGE (ท่องเที่ยว) พวกเขาให้ถุงมะเขือเทศที่ดูแปลกตา ความหลากหลายเรียกว่า Voyage (Journey) ในทางทฤษฎีมันแปลกประหลาดมากที่รูปร่างจะแตกออกได้ในทุกสภาวะการเดินทางแม้ในกรณีที่ไม่มีมีดก็ตาม ฉันเริ่มเรียนรู้และปลูกพุ่มไม้ขึ้น ในช่วงต้นของต้นกล้านักท่องเที่ยวของฉันก็ไม่ต่างไปจากพี่น้องของเขา ความแตกต่างจะเห็นได้เฉพาะเมื่อผลไม้ปรากฏ สีเขียวมากขึ้น ความหลากหลายสูงคุณต้องผูกมันขึ้นมา ลำต้นค่อนข้างบางมากค่ะ