ถ้าคุณต้องการไม่ต้องการคลุมด้วยหญ้าหรือนอนหลับกับดินฟาง แต่คุณยังคงต้องรดน้ำพืชในเรือนกระจก ฉันต้องการแบ่งปันสูตรสำหรับการรดน้ำเรือนกระจก ระบบชลประทานเรือนกระจกประกอบด้วยส่วนผสม "ต่อไปนี้: 1. ถังที่มีปริมาตร 1 ลบ.ม. 2. Coupling 3. ท่อลูกฟูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40