การซื้อพื้นที่ชานเมืองทำให้ทุกคนระลึกถึง "ภาพ" ของบ้านชนบทในฝันของเขา นี่เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ในยุโรปซึ่งเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งของฟาร์มชาวรัสเซียที่มีบ้านไม้ซุงซึ่งเป็นคนรักที่แปลกใหม่เห็นความคล้ายคลึงกันของแฟนแอ็กเซียชาวจีนในบ้านพักคนชราของเขา เป็นมูลค่า noting ว่าในการเลือกรูปแบบสถาปัตยกรรม, การตั้งค่าจะเพิ่มขึ้นไปที่กระท่อมเป็นรูปแบบของความเรียบง่ายและความสะดวกสบาย ประวัติความเป็นมา แปลจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า "ชาเล่ต์" หมายถึง