ผู้แต่งภาพ: 89247555527 (Marina, Russia) "Sanka" - นี่เป็นแบบไหน?  โปรดให้ข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับระดับนี้ อธิบายถึงมะเขือเทศเหล่านี้: ผลผลิตขนาดและรูปร่างของผลไม้ศักดิ์ศรีของพันธุ์พืชข้อบกพร่องมีลักษณะใดในการดูแลซึ่งผลไม้ไป - ไปยังสลัดเพื่อการอนุรักษ์ .... ซึ่งเมล็ดของ บริษัท