ปีนี้ประสบกับปัญหาในการเลือกเครื่องพ่นสารเคมีสำหรับการรักษาในฤดูใบไม้ผลิของพืชสวนจากศัตรูพืช หลังจากศึกษาตลาดทั้งหลังและได้พิจารณาแบบจำลองต่างๆของเครื่องพ่นสารเคมีแล้วเราจึงตระหนักว่าไม่มีรูปแบบใดที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา ได้แก่ พื้นที่การประมวลผลขนาดใหญ่ ต้นไม้เก่าแก่สูง และราคาและคุณภาพของสินค้าที่นำเสนอไม่สอดคล้อง  ระยะเวลาทำงานต่ำเครื่องพ่นสารเคมีเก่า ๆ ก็สายเกินไปที่จะฟื้นตัวและจากนั้นสามีของเธอก็ได้คิดค้นวิธีการฉีดพ่น ล้างรถ Karcher, ซื้อ 7 ปีที่ผ่านมาในร้าน OBI