โทรทัศน์ได้เจาะลึกชีวิตของเราและเอารากมา แม้กระทั่งตอนนี้เมื่อภาพยนตร์หรือโปรแกรมใด ๆ สามารถดูออนไลน์หรือที่ดาวน์โหลดมาอย่างน้อยก็ยังไม่พร้อมที่จะ "ทรยศ" หน้าจอสีน้ำเงิน ในเมืองที่มีสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ที่เดชาเพื่อดูข่าวหรือรายการทีวีที่ชื่นชอบเป็นไปไม่ได้บางครั้ง จะเป็นอย่างไร? ทีวี Vintage ที่มีเสาอากาศในอาคาร วิธีที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุดคือการติดตั้ง