กรณีที่หายากเมื่อค้นหาชื่อดอกไม้ในเว็บไซต์นี้ไม่มีผล ...  ในการถ่ายภาพระยะใกล้ดูน่าสนใจมาก ผู้ที่เติบโตขึ้นดังกล่าว - แบ่งปันประสบการณ์และการแสดงผลของคุณ อายด้วยความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ตอบสนองเมล็ดพันธุ์ดอกไม้จากผู้ผลิตอื่น ๆ ... ฉันกลัวฉันไม่เสียใจถ้าหลังจากการปลูก - พืชจู่ zastelet สวนทั้งหมดเป็นวัชพืชและไม่ถอนแล้ว