ในปีใหม่สามีของฉันซื้อต้นคริสต์มาสในไฮเปอร์มาร์เก็ต ในความเป็นจริงมันเป็นต้นสนต้นสนของแคนาดากรวย (Picea glauca Conica) ฉลากบนภาชนะบรรจุไม่มี (ยกเว้นชื่อ) ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์: อายุต้นกล้ากี่ครั้งและเมื่อไหร่ที่ย้ายปลูก สามีของฉันมีความคิดใส่ต้นคริสต์มาสขนาดเล็กนี้ในสถานรับเลี้ยงเด็กและตกแต่งมันด้วยของเล่นเด็กทารกที่ซื้อเป็นพิเศษชุดของครั้งโซเวียตค้อน ฉันต้องทำให้เขาผิดหวังอุณหภูมิในห้องของเด็ก ๆ คือ +