In het onderwerp van de les worden vijf hoofdgroepen van groenteplanten geuit. Op de