W temacie lekcji wyraŜono pięć głównych grup roślin warzywnych. W ogrodzie warzywnym wyróżnia się