V predmetu pouka se glasi pet glavnih skupin rastlinskih rastlin. Na zelenjavnem vrtu se