Napísal som o výhodách a liečivých vlastnostiach amarantu o niečo skôr. A dnes chcem