Televizyon hayatımıza çoktan nüfuz etti ve kök saldı. Ve şimdi bile, herhangi bir film