Under de senaste åren har vinteren varit instabil: tövar ersätts ofta av frost, frost