Medisinske urter i dag brukes av mange, og interessen for phytotherapy vokser stadig. Men