Byborna har alltid en viss bifurcation av uppfattningen av deras dacha. Å ena sidan