Takdreneringssystemets oppgave er å samle inn og sende regnvann ned i rørene. Den mest