Takavloppssystemets uppgift är att samla in och skicka regnvatten ner i rören. Det mest