Ders kapsamında beş ana sebze grubu dile getirilmiştir. Sebze bahçesinde, bir grup temel sebze