Selvfølgelig var det nødvendig å tenke grundig på jorda i konkurransen fra Agrofirma "Partner".