2018/03/25 Mr. I påsen var 0,2 g frön, räknade 15 stycken. I 3 timmar