Kolleger som har erfaring med denne jorda? I en uke var mannen min ute