Hej, kära sommarboende. Jag har en fråga om dräneringsgräskans kraft. För flera år sedan