Alla vi på ett eller annat sätt försöker spara i konstruktion - att köpa