Czy masz klucz łańcucha? Jeśli nie, to jest to wielki błąd. Jest prawdziwy znak: