Hvert land har sin egen tradisjonelle arkitektur. Så, Russland er fast knyttet til hytter,