Bin är små smiddjur med vilka som regel bara fördelar. De och träden i