Låt det inte tyckas konstigt att konversationen börjar med spår. Låt oss komma ihåg