Het boerenbedrijf maakt opnieuw een hausse door. Dit is grotendeels te wijten aan de