Tilhengere av naturoppdrett har lenge brukt "varme" senger når de dyrker avlinger som tomater,