Stödjare av naturbruk har länge använt "varma" sängar när de odlar grödor som tomater,