Bučna ljubezen. Zato so vse novosti zanimive za mene, čeprav so to vrste, vsaj