Penduduk hutan aspal-kaca setiap tahun semakin banyak keperluan untuk mendapatkan nafas udara segar. Tetapi,