Byråkrat-entreprenörer kommer ihåg ett orätt ord i de flesta "byggnad" bokstäverna och frågor som