Čebele so majhni iztrebki, s katerimi so praviloma le koristi. Ti in drevesa v