Hutan Cedar adalah kuratif bagi manusia. Udara di sana sangat murni, dan ia semula