Celer zeler - dvojročná kultúra zastrešujúcej rodiny, pestovaná na výrobu bielených listových špendlíkov, ktoré