Bir ilaç çemen olarak antik çağlardan beri bilinir. Özellikle antik Mısır'da popülerdi ve efsaneye