Saya ingin menawarkan anda artikel yang diperbuat daripada gliserin. Sebelum ini, balang dengan cecair
Saya membuat gambar di papan pemotongan. Ia boleh menghiasi bahagian dalam dapur dan dacha's