Selamat petang! Dibeli dengan plot 6 hektar suaminya. Letakkan sedikit dengan cerun. Di tapak
Hello. Tahun lepas, kami memperoleh sebuah tapak di lereng bukit, tanah itu adalah tanah